Připojte se. Získejte kontrolu.

Aplikace Tool Connect využívá Bluetooth, abyste se mohli snadno připojit a sledovat své nářadí prostřednictvím aplikace Tool Connect nebo online. Můžete tak chránit, monitorovat, přidělovat a sledovat nářadí na mnoha pracovištích. Připojte se k pracovišti budoucnosti.

PŘIŘAĎTE SVÉ NÁŘADÍ

Můžete snadno přiřazovat své nářadí konkrétním uživatelům rozmístěným na různých pracovištích, nastavovat upozornění a sledovat termíny vrácení nářadí. Aplikace Tool Connect dokáže pojmenovávat, zaznamenávat a sledovat všechny vaše majetkové položky, a tím vám účinně pomáhat při správě inventáře vašeho nářadí. Můžete ji používat také ke sledování servisních informací, které mohou být dokonce doplňovány údaji, jakými jsou datum zakoupení a cena.

SLEDOVÁNÍ

Aplikaci Tool Connect můžete používat k rychlému zjišťování polohy svého nářadí, a tím i k zajištění, že toto nářadí se bude vždy nacházet tam, kde je potřebné.

play_arrow
Inventory Management

MONITOROVACÍ DIAGNOSTIKA

Aplikace vás dokáže upozorňovat tehdy, je-li s nářadím při používání nevhodně zacházeno nebo zkracuje-li se životnost akumulátoru – v této souvislosti je dokonce schopna dokonce vyhledávat nejbližší servisní střediska.

ZTRACENÉ A NALEZENÉ

Při sledování polohy svého nářadí můžete nastavovat virtuální oplocení o poloměru 30 m od naposledy zjištěné polohy, abyste byli upozorňováni tehdy, jestliže nářadí tuto vymezenou oblast opustí, a mohli je dálkově deaktivovat. 

SPRÁVA INVENTÁŘE

Data související se sledováním nářadí připojeného k aplikaci a s osobami, jimž je toto nářadí přiděleno, jsou automaticky odesílána na adresu přiřazenou vašemu účtu správy inventáře.

Customise

Přizpůsobení

Nářadí s integrovanou funkcí Tool Connect je možno přizpůsobovat podle konkrétních prováděných pracovních úkolů, přičemž sledování tohoto nářadí je možné dokonce i tehdy, není-li k němu připojen akumulátor.

Assign your assets

UPRAVUJTE VOLITELNÉ FUNKCE PODLE SVÝCH POTŘEB

Všechny funkce, mezi které patří nastavení rychlosti, úroveň jasu LED a vlastní upozornění, jsou uživatelsky přizpůsobené pomocí integrované funkce Tool Connect a rozhraní Bluetooth.

OPTIMALIZUJTE NASTAVENÍ SVÉHO RÁZOVÉHO NÁŘADÍ

Rázový utahovák DCF888 je vybaven uživatelsky přizpůsobitelným přesným pohonem.

PŘIZPŮSOBTE PŘÍKLEPOVOU VRTAČKU SVÝM POTŘEBÁM

Příklepová vrtačka DCF997 je vybavena přizpůsobitelnou funkcí kontroly uvíznutí vrtáku a přizpůsobitelnými rozsahy nastavení otáček.

proximity alerts

UPOZORŇOVÁNÍ PŘI PŘIBLÍŽENÍ

Díky virtuálnímu oplocení s poloměrem 30 m bude vždy informováni o tom, že vaše nářadí je nablízku. Aplikace vás upozorní, pokud vaše nářadí opustí oblast, která je tímto oplocením vymezena, a současně vám umožní toto nářadí dálkově aktivovat nebo deaktivovat. Nářadí můžete také označovat jako ztracené nebo odcizené a síť Tool Connect můžete používat k jeho vyhledávání.

PROČ POTŘEBUJI FUNKCI TOOL CONNECT?

Strávíte méně času hledání svého nářadí nebo čekáním na ně. Díky možnosti připojování, přidělování a sledování svého nářadí na vícero pracovištích zvýšíte svoji produktivitu a zvýšíte účinnost ochrany svého majetku. Aplikace Tool Connect se automaticky aktualizuje tím, že ukládá data přijímaná od připojeného nářadí, a může vám tak v reálném čase poskytovat informace o vašich majetkových položkách rozmístěných na různých pracovištích.

my_location

NAPOSLEDY SPATŘENÉ

Mějte trvalý přehled o tom, kdy bylo vaše nářadí naposledy spatřeno na různých pracovištích.

near_me

PŘIDĚLOVÁNÍ

Optimalizujte správu svého nářadí přidělovaného na různá pracoviště a nastavte funkce upozorňování a sledování termínů vrácení nářadí.

dashboard_customize

PŘIZPŮSOBENÍ

Nářadí s integrovanou funkcí Tool Connect je možno přizpůsobovat podle právě prováděného druhu práce.

search

CHYBĚJÍCÍ NÁŘADÍ

Nářadí můžete označovat jako ztracené nebo odcizené a síť Tool Connect můžete používat k jeho vyhledávání.

fence

VIRTUÁLNÍ OPLOCENÍ

Nastavte virtuální zábranu o poloměru 30 m, abyste byli upozorňováni v situacích, kdy nářadí opustí takto vymezenou oblast, a mohli takové nářadí deaktivovat.

location_on

SLEDOVÁNÍ

Sledujte polohu svoje nářadí a zajistěte, aby se vžda nacházelo tam, kde je potřebné.