Perform & Protect

play_arrow
Dust Management

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST.
MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA.

Perform & Protect je naše značka certifikace i řada elektrického nářadí, která vám umožní provedení více práce za kratší dobu. Nářadí této řady vám umožní trvale provádět práci v nejvyšších standardech, aniž by došlo k ohrožení vaší bezpečnosti nebo vašeho zdraví. Nářadí řady Perform & Protect jsou navržena tak, aby soustavně překračovala požadavky zdravotních a bezpečnostních předpisů, aniž by došlo k snížení výkonu. Je to naše značka certifikace, která vás informuje o tom, že je vaše nářadí nevhodnější pro prováděný úkol – umožňují vám udělat více práce za kratší dobu, aniž by došlo k ohrožení zdraví a bezpečnosti.

  VÝKON

  Nářadí řady Perform & Protect vám umožní dokončit více práce za kratší dobu a posouvá hranice výkonu bez ohrožení zdraví a bezpečnosti.

  check Více práce za kratší dobu

  check Zvýšený výkon nářadí a pracovního týmu

  check Nářadí překračuje požadavky zdravotních a bezpečnostních předpisů

  SHODA

  Díky nářadí, která splňují požadavky přísných předpisů pro pracoviště, získáte vy i váš pracovní tým možnost provádět větší rozsah prací.

  check Přístup k zakázkám na velkých stavbách

  check Nářadí splňuje požadavky pracovních předpisů

  check Možnost provádění širší škály náročnějších prací

  BEZPEČNOST

  Bezpečnost na pracovišti je prvořadá. Naše značka Perform & Protect dává vašemu týmu vědět, že máte k dispozici nářadí, která překračují požadavky bezpečnostních norem, a dává všem na pracovišti vědět, že je toto nářadí zcela kompatibilní a bezpečné.

  check Informuje uživatele, že jsou tato nářadí zcela kompatibilní

  check Informuje staveniště, že jste zcela kompatibilní

  check Omezuje rizika spojená s dlouhodobým používáním nářadí

  ODVOD PRACHU

  Omezuje riziko vdechování prachu a zaručuje čistější pracovní prostředí.

  VIBRACE

  Úrovně vibrací se snížily až o 50 %, čímž se snížilo riziku jejich působení.

  BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

  Nástroje se mohou při běžném vrtání nebo řezání zaseknout, což může způsobit zranění uživatele nebo poškození nástroje.

  LANYARD READY

  Poslední obranná linie přI pádu nástroje

  KOMBINACE VYŠŠÍ ČISTOTY A ÚČINNOSTI

  Řada Perform & Protect snižuje zdravotní rizika související s vdechováním prachu, jako jsou nemoci silikóza nebo chronická obstrukční plicní nemoc (COLD). Řada Perform & Protect zahrnuje pokročilá řešení pro likvidaci prachu včetně odsávacích zařízení třídy M s certifikátem HEPA (0,1 % prachových částic s maximální přípustnou koncentrací (MAC) ≥ 0,1 mg/m³) s automatickým čištěním filtru, kryty, korunovými vrtáky, stejně jako univerzální odsavače kompatibilní se všemi značkami nářadí.

  check Zvýšení výkonu, spolehlivosti a životnosti nářadí
  check Čistější a bezpečnější pracovní prostředí​​​​​​​
  check Snížení rizika vdechování prachu

  PRVKY TÝKAJÍCÍ SE ODVÁDĚNÍ PRACHU

  Automatické oklepávání filtrů zabraňuje jejich zanášení a udržují jejich účinnost.

  Univerzální systém připojující nářadí ke krytům pro odsávání prachu.

  Bezdrátové dálkové ovládání nářadí s integrovaným bezdrátovým ovládáním.

  Třída M certifikuje soulad s přísnými předpisy pro staveniště.

  PEVNÁ RUKA

  Dlouhodobé působení vibrací vede k častým zdravotním problémům jako syndrom karpálního tunelu (CTS) a zbělení prstů (VWF). Naše funkce Aktivní regulace vibrací zahrnuje vyvažovací systémy, plovoucí rukojeti a další prvky, které výrazně snižují úrovně trojosých vibrací. To pomáhá snižovat vibrace až o 50 % ve srovnání se standardními modely elektrického nářadí. Měřeno podle požadavků normy EN 60745 1: 2006. 

  Jsou-li tato nářadí řady Perform & Protect správně používána, je zaručeno, že expozice jaké je vystaven uživatel, je udržována pod limitní hodnotou pro expozicí během práce. Nářadí s vibracemi s hodnotou 5m/s² může být používáno až 2 hodiny každý den, aby bylo dosaženo limitní hodnoty vibrací při činnosti (EAV) a až 8 hodin každý den, aby bylo dosaženo limitní hodnoty působení vibrací (ELV). Prodloužená doba a komfort při použití znamenají, že vy a váš tým můžete provádět náročné úkoly další dobu a s větší bezpečností.

  check Umožňuje provádění náročných prací delší dobu
  check Zvýšená úroveň komfortu uživatele
  check Zvýšená úroveň bezpečnosti týmu, spolehlivost a životnosti

   

  Snižuje vibrace pociťované uživatelem na rukojetích o 20%.

  VÝKON NEZNAMENÁ NIC, NEMŮŽE-LI BÝT OVLÁDÁN

  Vysokootáčkové nářadí s vysokým výkonem se může během řezání nebo vrtání zablokovat, což zvyšuje riziko zranění uživatele a poškození nářadí. Naše řada Perform & Protect je standardně vybavena integrovanou pokročilou technologií regulace momentu.

  Systémy elektronické spojky E-Clutch proti otáčení detekují rotační pohyb a minimalizují jakékoli náhlé momentové reakce, zatímco elektronické brzdy proti zpětným rázům v našich bruskách automaticky vypnou napájení, dojde-li k sevření, zablokování nebo uváznutí kotouče. Ve vybavení jsou také LED indikátory a senzory proti přetížení.

   

  BEZPEČNOSTNÍ KONTROLNÍ PRVKY

  Bezdrátové dálkové ovládání nářadí s integrovaným bezdrátovým ovládáním.

  Automaticky vypne nářadí, dojde-li k jeho uváznutí, aby bylo zabráněno zranění.

  Automatické vypnutí brusky při sevření, zablokování nebo uváznutí kotouče.

  POSLEDNÍ OBRANNÁ LINIE PŘI PÁDU NÁSTROJE

  Při práci ve výškách na staveništi je důležité přijmout řešení, která poskytují maximální ochranu a zajišťují nářadí pro případ pádu. Integrovaná řešení Lanyard Ready nabízejí možnost připoutání vybraného kabelového a akumulátorového nářadí k pevným konstrukcím na staveništích při práci ve výškách s maximální délkou pojistné šňůry 2 m, což pomáhá zajistit nářadí v případě jeho pádu*. Všechny výrobky Perform & Protect jsou navrženy tak, aby důsledně překračovaly předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, aniž by to bylo na úkor výkonu.

  *Způsoby připojení bezpoečnostních šňůr viz podrobnosti o jednotlivých výrobcích. Bezpečnostní šňůry se prodávají samostatně. Další bezpečnostní pokyny jsou součástí návodů.

  Kompatibilita Se Systémem Airlock

  Každá odsávací jednotka řady AirLock™ má k dispozici specifické příslušenství, které umožňuje její připojení ke každému typu kompatibilního nářadí DEWALT.