"JMÉNO, KTERÉ NĚCO ZNAMENÁ, OD ROKU 1924"

DeWalt_SIGNATURE_WHT
DEWALT® Total Concrete Solutions™ Concrete Worker on Constrution Site
play_arrow
DEWALT 100th anniversary logo with 100 years on the right

100 LET BUDOVÁNÍ BUDOUCNOSTI

Již 100 let je jméno DEWALT synonymem kvality, vytrvalosti a profesionality, zaslouženého respektu a loajality mezi lidmi a podniky, které s námi spolupracují. Bylo to 100 let ambicí, úspěchů a tvrdé práce, a to je jen začátek.

Dnes jsme více než kdy jindy odhodláni k inovacím, výkonu a bezpečnosti a poskytujeme profesionálům špičková kompletní řešení, která jsou podložena stoletými zkušenostmi, a to na každém projektu a v každém oboru po celém světě.

Když na něco dáme jméno DEWALT, je to závazek odvést práci správně. Je to značka, kterou jsme zanechali za 100 let, kdy jsme pomáhali profesionálům budovat moderní svět.

NAŠE HLAVNÍ ZÁSADY

  A split screen showcasing evolution of DEWALT power tools from 1923, circular saw on left, to 2024 with cordless circular saw on right

  PRO PROFESIONÁLY

  Společnost DEWALT od prvního dne umožňuje profesionálům pracovat chytřeji, bezpečněji, rychleji a lépe díky našim prvním inovacím až po dnešní kompletní profesionální řešení.

  A split screen showcasing the evolution of the DEWALT electric drill, depicting its transformation over time.

  INOVACE

  Od chvíle, kdy Raymond DeWalt v roce 1923 podal svůj první patent, jsme prorazili na novou půdu. A inovujeme dodnes, poslední tři roky po sobě jsme získali ocenění Pro Tool Innovation.

  A split screen showcasing the transformation of DEWALT power tools, on the job site over the past century.

  VÝKON

  Naši profesionálové potřebují výrobky, které každý den fungují co nejlépe. Jak to víme? Protože nasloucháme – od prvních referencí profesionálů v roce 1926 až po průzkum DEWALT Powering the Future v roce 2022.

  A split screen showcasing the safety measures of DEWALT power tools, on the job site over the past century.

  BEZPEČNOST

  Od otevření DEWALT Wagon Works v roce 1910 je jádrem našeho podnikání a všech našich výrobků bezpečnost. Jsme v čele prevence nehod a to se nikdy nezmění.

  A split screen showcasing history of DEWALT from 1945, original employees on left beneath 1945, to 2024 a woman using a DEWALT power tool on the right

  VZDĚLÁVÁNÍ

  Raymond DeWalt věřil, že klíčem k osobnímu i obchodnímu úspěchu je celoživotní vzdělávání. Dnes pokračujeme v jeho poslání prostřednictvím programů, jako je DEWALT Grow the Trades.

  PŘÍBĚH DEWALT:
  100 LET INOVACÍ

  Náš stoletý příběh začal jedním mužem: Raymondem DeWaltem, vynálezcem, pedagogem strojírenství, inovátorem a podnikatelem – původním profesionálem. U příležitosti stého výročí jsme pozvali historiky do našich firemních archivů, aby nám pomohli vyprávět jeho i náš příběh. Zde jsou některé z nejzajímavějších momentů.

  DEWALT® Total Concrete Solutions™ Concrete Worker on Constrution Site
  play_arrow

   FOR THE PROS

   DEWALT has been on the jobsite from day one, empowering pros to work smarter, safer, faster and better from our earliest innovations to today’s total trade solutions.

   INNOVATION

   We've been breaking new ground since Raymond DeWalt filed his first patent in 1923. And we're still innovating today, winning the Pro Tool Innovation awards for the last 3 years in a row.

   PERFORMANCE

   Our pros need products that perform at their best every single day. How do we know? Because we listen – from the first pro testimonials back in 1926, to the DEWALT Powering the Future survey in 2022.

   SAFETY

   Since DEWALT Wagon Works opened its doors in 1910, we've put safety at the core of our business and all our products. We're at the forefront of accident prevention, and that will never change.

   EDUCATION

   Raymond DeWalt believed that life-long learning was the key to personal and commercial success. Today, we continue his mission through programs like DEWALT Grow the Trades.