BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K VÝROBKU – NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ

DEWALT DHS780 305MM POKOSOVÉ PILY

AVISO DE SEGURANÇA DO PRODUTO - AÇÃO CORRETIVA

Společnost DEWALT zjistila problém týkající se plastového zadního krytu u některých z následujících výrobků pro profesionální použití, které se prodávaly na národní úrovni a on-line v období od září 2019 do července 2022:

1. Model: DHS780
2. Tipo Número: 21
3. Datové kódy výrobků: Mezi 2019-33 a 2022-06

V čem je problém? Zadní ochranný kryt se může zlomit nebo uvolnit a dostat se do kontaktu s pilovým kotoučem. Pokud se zadní kryt dostane do kontaktu s pilovým kotoučem, jeho úlomky mohou být rotujícím kotoučem vymrštěny. Poté mohou zasáhnout obsluhu nebo osoby nacházející se v blízkosti a způsobit jim zranění.

Co dělat: Přestaňte pokosovou pilu používat a zkontrolujte její model, číslo typu a datový kód podle výše uvedených údajů.  Pokud se na váš výrobek akce vztahuje, kontaktujte tým zákaznických služeb DEWALT, který vám poskytne bezplatnou sadu na opravu.

Kontakty:
Telefon: +420 228 887 265
Odpovědní formulář: https://support.dewalt.com/hc/cs-cz/requests

 

UMÍSTĚNÍ A IDENTIFIKACE ZADNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU

 

1. ZADNÍ OCHRANNÝ KRYT

CO OBSAHUJE SADA NA OPRAVU?

Sada na opravu obsahuje sestavu nového zadního ochranného krytu a deflektoru, dva nové upevňovací šrouby a návod k opravě.  Originální klíč na pilové kotouče dodávaný s pilou, který slouží k výměně pilových kotoučů, má koncovku Torx T30 a lze ho použít pro povolení starých šroubů a utažení šroubů nových.

Podrobné pokyny a video z montáže si také může prohlédnout on-line na odkazu:

Instruktážní video k výměně krytu na pile DHS780

Pokud byste měli nějaké dotazy nebo potíže se získáním nebo montáží náhradního zadního krytu, kontaktujte tým zákaznických služeb na výše uvedených kontaktech.

Společnost DEWALT by vám ráda poděkovala za vaši podporu a omluvila se vám za jakékoliv nepříjemnosti vzniklé v souvislosti s touto záležitostí.