Perform & Protect

V roce 2007 dala společnost DEWALT sama sobě výzvu, aby vytvořila nejkomplexnější systém týkající se nejbezpečnějšího a nejvýkonnějšího profesionálního stavebního nářadí ve světě.

Jedná se o systém Perform & Protect, do kterého náleží výrobky, které splňují přísná kritéria z jedné nebo z více následujících základních oblastí zaměřených na bezpečnost: Vibrace, prach, ovladatelnost.

Klini zde

pro podrobné údaje o vibracích

Vibrace

Až o 50 % menší vibrace.

Prach

Vedoucí značka v oblasti řešení odsávání prachu

Ovladatelnost

Unikátní a novátorská regulace momentu.

Jakmile uvidíte štítek Perform & Protect, budete vědět, že je tento výrobek určen pro zvýšení vaší bezpečnosti, aniž by docházelo ke kompromisům z hlediska jeho výkonu nebo odolnosti DEWALT

Vibrace

Až o 50 % menší vibrace.

Působení vibrací na obsluhu může způsobit řadu zdravotních problémů, které jsou kolektivně nazývány jako syndrom vibrací působících na ruce a paže (HAVS). Dalším problémem jsou stavy nazývané syndrom karpálního tunelu a bělení prstů.

Týká-li se štítek Perform & Protect působení vibrací, je zaručeno, že úroveň vibrací působících ve všech třech osách byla omezena, což prodlužuje dobu použití nářadí, aniž by došlo k omezení jeho výkonu.

Prach

Vedoucí značka v oblasti řešení odsávání prachu

Vdechování částeček prachu může vést k řadě dlouhodobých zdravotních problémů, jako silikóza a chronické onemocnění plic (COPD).

Je-li na nářadí štítek Perform & Protect, z hlediska PRACHU je zaručeno, že potencionální množství vdechovaného prachu je omezeno, čímž je zaručena větší čistota a bezpečnost pracovního prostoru.

Ovladatelnost

Unikátní a novátorská regulace momentu.

Při vrtání nebo řezání hrozí riziko zablokování pracovního nástroje. Toto zablokování může způsobit poškození nářadí nebo zranění obsluhy.

Je-li na nářadí štítek Perform & Protect, z hlediska ovladatelnosti je zaručeno, že je do konstrukce tohoto nářadí zabudovaná nová bezpečnostní inovovaná funkce regulace momentu.