Limity působení vibrací

Limity působení vibrací

Limitní hodnoty působení vibrací jsou počítány jako kombinace úrovně vibrací nářadí (velikosti vibrací) a doby působení vibrací během dne (doby spuštění). Například nářadí s hodnotou vibrací 5 m/s² může být použito až dvě hodiny denně, bude-li dosaženo akční hodnoty působení vibrací (EAV) a až 8 hodin denně, bude-li dosaženo limitní hodnoty působení vibrací (ELV).

Akční hodnota působení vibrací (EAV) - Denní působení vibrací A(8) = 2,5 m/s²

Je-li hodnota denního působení vibrací A(8) nižší než 2,5 m/s², riziko působení vibrací je relativně nízké a nemusí být prováděna žádná opatření.

Limitní hodnota působení vibrací (ELV) - Denní působení vibrací A(8) = 5,0 m/s²

Je-li použito více typů nářadí, doby působení vibrací musí být sečteny dohromady.

Celková doba působení vibrací je potom počítána ze všech typů použitého nářadí.

Opatření, která byste měli provádět

Opatření pro pracovníky

 • Oznamujte jakékoli příznaky problémů způsobených vibracemi (HAV) – brnění a mravenčení, bolesti, znecitlivění prstů, bolesti zápěstí, omezení citlivosti dotyku
 • Používejte správné nářadí pro prováděnou práci
 • Je-li to možné, uvažujte ojiných alternativách dokončení práce nebo se střídejte s ostatními pracovníky
 • Používejte rukavice

Opatření pro zaměstnavatele

 • Poskytujte informace a školení
 • Informujte zaměstnance o bezpečných pracovních postupech
 • Odstraňte nebo snižte rizika týkající se vibrací
 • Pravidelně vyhodnocujte jakákoli rizika týkající se vibrací
 • Poskytujte vhodné bezpečnostní vybavení
 • Dodávejte pro prováděnou práci správné nářadí
 • Vyžadujte zdravotní a bezpečnostní poradenství