Ochrana osobních údajů

Politika ochrany soukromí na Internetu firmy DEWALTTuto webovou stránku (“webová stránka”) provozuje DEWALT Tool Co., divize společnosti The Black & Decker Corporation, a provozovaná jejím jménem společnost Black & Decker Europe se sídlem na adrese 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD (“DEWALT”).

Termíny “DEWALT”, “my”, “nás”, “nám” a “naše”, použité v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, označují DEWALT Tool Co, divizi The Black & Decker Corporation a provozovanou jejím jménem společnost Black & Decker Europe, což zahrnuje jak dceřiné společnosti, divize, pobočky, přidružené nebo spřízněné společnosti, řízené The Black & Decker Corporation.

Termíny “vy”, “vás” a “váš”, použité v tomto Prohlášení o ochraně soukromí, označují jakéhokoliv uživatele této webové stránky.

důležité: poskytnutím svých osobních dat nám, případně používáním naší webové stránky, udělujete souhlas k tomu, že veškeré osobní údaje, které poskytnete, mohou být námi zpracovány způsobem a pro účely, které jsou popisovány níže.

Jsme přesvědčeni, že ochrana vašeho soukromí na internetu je mimořádně důležitá. Politika ochrany soukromí, uvedená níže, popisuje nejnovější politiku a praktiky firmy DEWALT, týkající se sběru vašich osobních dat námi přímo nebo přes webovou stránku, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou taková osobná data chráněna uplatnitelnými evropskými zákony na ochranu dat. Termín „osobní údaje“data“ se vztahuje na informace, které vás osobně identifikují, jako je vaše jméno, povolání, údaje, týkající se zdraví, datum narození, e-mailová adresa nebo poštovní adresa.

Tato politika zahrnuje následující:


 1. Jaké informace DEWALT sbírá a jak DEWALT tyto informace využívá?
 2. Jak zruším to, aby mne DEWALT kontaktoval kdykoliv v budoucnu přes e-mail?
 3. Jaká je politika firmy DEWALT, týkající se vlastnictví informací?
 4. A co odkazy a propojení z DEWALT na jiné stránky?
 5. Bude se tato Politika ochrany soukromí měnit?
 6. Jak mohu zajistit, že informace, které se mne týkají a které drží DEWALT, jsou přesné a aktualizované?
 7. Bude DEWALT přenášet moje informace do zahraničí.
 8. Rozhodné právo
 9. Kontaktujte DEWALT


1. Jaké informace DEWALT sbírá a jak DEWALT tyto informace využívá?Můžete se rozhodnout, že si od nás koupíte výrobky nebo od nás obdržíte doplňující informace anebo služby anebo nám poskytnete informace, týkající se výzkumů spokojenosti zákazníků, nákupních zvyků zákazníků a jiných informací o nákupech zákazníků. Když si koupíte naše výrobky nebo budete požadovat doplňující informace, my budeme od vás požadovat vaše osobní údaje, jako je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a údaje o platbě. Můžeme rovněž požadovat demografické informace, které nám umožní poskytovat vám služby na míru. Informace, které nám poskytnete, jsou buď ručně nebo elektronicky uloženy do našich databází. Občas doplňujeme informace, které nám poskytnete, o informace, které obdržíme od třetích stran. Např. pokud obdržíme nepřesné PSČ, můžeme využít software třetí strany, které nám tyto údaje upřesní.    
Využívání osobních dat Budeme využívat vaše osobní údaje ke splnění vašich požadavků a budeme požadovat výhradně údaje, které jsou adekvátní, relevantní a nepřekračují rozsah pro dané účely. Pokud vám zasíláme informace my pro jakékoliv účely, jsou zasílány e-mailem nebo poštou.  Pokud vás žádáme o vaše osobní údaje, může to být pro následující účely:


 • Můžeme vás příležitostně kontaktovat, abychom vás informovali o nových výrobcích a službách, které poskytujeme;
 • Můžeme vám zasílat pravidelné aktualizace k problematice, o které se domníváme, že vás může zajímat;
 • Můžeme vám zasílat vámi požadované informace o našich výrobcích a službách;
 • Můžeme vás kontaktovat, abychom vám oznámili, že jste vyhráli soutěž, kterou jsme vyhlásili
 • Můžeme využívat vaše osobní údaje pro marketingové účely a pro průzkum trhu; a
 • Můžeme využívat vaše osobní údaje interně pro spravování této webové stránky a za účelem zlepšení našich služeb. To může zahrnovat  současné případně dřívější návštěvníky webové stránky DEWALT, kteří poskytli formě DEWALT osobní údaje.

Anonymní data, shromažďovaná prostřednictvím této webové stránky

Kromě informací, jejichž sběr zajišťujeme tak, jak bylo popisováno výše, využíváme rovněž technologii pro sběr anonymních informací o využívání naší webové stránky. Např. náš server automaticky registruje, které z našich webových stránek si naši návštěvníci prohlížejí, jejich IP adresy a jaké prohlížeče naši návštěvníci používají. Tato technologie vás neidentifikuje osobně, prostě se snaží sestavit statistiku o našich návštěvnících a jejich využívání našich webových stránek.Naše webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na jiné naše webové stránky. Můžeme využívat technologii, která sleduje, jak často jsou tyto odkazy využívány a které s z našich webových stránek si naši návštěvních chtějí prohlédnout. A opět vás tato technologie neidentifikuje osobně - prostě nám umožňuje sestavit statistiku o využívání těchto hypertextových odkazů


Cookies

Abychom mohli provádět sběr anonymních dat, popisovaných v předchozím odstavci, můžeme využít dočasných “cookies” které zůstávají v souboru cookies vašeho prohlížeče, dokud nebude prohlížeč uzavřen.
Cookies nelze samotné používat k odhalení identity uživatele. Cookie je krátká textová informace, zaslaná vašemu prohlížeči, a uložená na pevném disku vašeho počítače. Cookies nepoškozují váš počítač. Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, že vám oznámí, když obdržíte cookie. To vám umožní se rozhodnout, zda ho budete ho chtít akceptovat či nikoliv.
Rovněž využíváme vaši IP adresu jako pomůcku při diagnostikování problémů s naším serverem a ke správě našich webových stránek. IP adresa je numerický kód, který identifikuje váš počítač na síti anebo v tomto případě na Internetu.  Vaše IP adresa se rovněž používá ke shromažďování širších demografických informací. Rovněž můžeme provádět vyhledání IP za účelem určení toho, ze které domény pocházíte (tj.: aol.com, yourcompany.com) pro přesnější zaměření demografie našich uživatelů.Vyzrazení vašich osobních dat

Nesdílíme, neprodáváme ani nedistribuujeme vaše osobní údaje s nepříbuznými třetími stranami, s výjimkou toho, co je jinak uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí a za následujících omezených okolností:


 • Abychom vám mohli poskytnout informace nebo výrobky, které jste požadovali. Osobní data mohou být příležitostně přenesena nebo sdílena s jinými firmami v rámci našeho koncernu / skupiny společností nebo se třetími stranami, které pro nás pracují, pro další zpracování v souladu s účely, pro které se původně prováděl sběr dat nebo pro účely, se kterými jste následně souhlasili. Např. někdy může mít přístup k vašim osobním údajům třetí strana, která poskytuje podporu naší informační technologii nebo která naším jménem zpracovává poštu.
 • My si ponecháme vaše kontaktní údaje v naší databázi a čas od času vám můžeme zaslat poštou nebo e-mailem informace, které vás upozorní na naše jiné podobné výrobky nebo služby, o které byste mohli mít zájem. Pokud si nepřejete dostávat od nás e-maily nebo poštu pro tyto účely, sdělte nám to postupem „odhlášení“(“unsubscribe”), který je zde uveden.
 • Pokud jste souhlasili, můžeme rovněž sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi v rámci naší skupiny nebo uvolnit vaše osobní data jiným obchodním jednotkám, které vás mohou kontaktovat s jejich výrobky nebo službami, o které byste mohli mít zájem.
 • Můžeme sdílet, přenášet nebo uvolňovat informace v našich databázích a přihlášení na server, bude-li třeba vyhovět právním požadavkům, výkonu spravedlnosti, zajišťovat přístup do databází s cílem předejití podvodům, chránit vaše životně důležité zájmy, chránit zabezpečení nebo integritu našich databází nebo těchto webových stránek, přijmout opatření proti právní odpovědnosti anebo v případě našeho prodeje, sloučení, reorganizace, zrušení nebo podobné události. Budeme vás informovat o jakémkoliv podobném převodu nebo uvolnění informací, vyžadovaném ze zákona.

Kde je to uplatnitelné, tam ještě před uvolněním osobních dat třetí straně budeme od takové třetí strany smluvně vyžadovat, aby přijala opatření na ochranu těchto dat a aby jednala v souladu s platnými zákony.2. Jak zruším to, aby mne DEWALT kontaktoval kdykoliv v budoucnu přes e-mail?


Budete-li na našem seznamu zásilek přes e-mail, můžete od nás dostávat e-maily o našich výrobcích, speciální nabídky, soutěže a jiné záležitosti. Pokud nebudete chtít dostávat od nás e-mailová sdělení anebo pokud budete chtít, abychom přestali zpracovávat informace o vás jakýmkoliv způsobem, můžete nám napsat-email na adresu  reply@DEWALT.com s tím, že v hlavičce předmět uvedete „odhlášení e-mailů“(“Email Unsubscribe”).
Každý e-mail, který zašleme, obsahuje pro vás snadný, automatizovaný způsob jak zrušit zasílání mailů od nás.. Pokud si budete přát tak učinit, jednoduše postupujte podle pokynů ve spodní části e-mailu. Budeme se ze všech sil snažit okamžitě zrušit komunikaci formou e-mailů; může to mít někdy administrativní zdržení, ale ošetříme takovou záležitost co možná nejdříve.


3. Jaká je politika firmy DEWALT, týkající se vlastnictví informací?

Veškeré názory, nápady, návrhy a jiné zpětné vazby, které obdržíme na naše webové stránky, mohou být využity firmou DEWALT bez omezení a bezplatně a nic, co je obsaženo v této politice, toto neomezí ani jakkoliv jinak neovlivní. Mohou existovat případy, kde vyžadujeme nebo povolujeme předkládání vašich názorů/nápadů. V takových případech vás požádáme, abyste schválili podmínky připravené dohody DEWALT, která se týká zajištění takových informací před jejich poskytnutím.


4. A co odkazy a propojení z DEWALT na jiné stránky?

Můžeme doplnit externí odkazy na jiné příbuzné webové stránky. Samozřejmě se budeme snažit provést odkaz na webové stránky, které udržují tentýž vysoký standard ochrany soukromí na Internetu, jako to činíme my; ovšem nezodpovídáme za obsah, který může být uveden na těchto odkazovaných webových stránkách. Kromě toho existence jakéhokoliv externího odkazu neznamená, že DEWALT schvaluje takovou odkazovanou společnost, výrobek nebo službu.


5. Bude se tato politika ochrany soukromí měnit?

Průběžně zlepšujeme naše metody komunikace a doplňujeme nové funkce a vlastnosti na tuto webovou stránku a do našich existujících služeb. Vzhledem k těmto průběžným změnám, změnám v zákoně a měnící se povaze technologie, se naše praktiky ohledně ochrany dat budou čas od času měnit. Pokud a když se tyto praktiky změní, takovou skutečnost sdělíme vám i místním orgánům na ochranu dat, bude-li to vyžadováno ze zákona.  Doporučujeme, abyste si tuto stránku často kontrolovali.


6. Jak mohu zajistit, že informace, které se mne týkají a které drží DEWALT, jsou přesné a aktualizované?

Po obdržení vašeho písemného požadavku a dostatku informací, které nám umožní identifikovat vaše osobní data, vám uvolníme vaše osobní data, která o vás držíme, o které maximálně důkladně pečujeme a za které můžeme poskytnout poplatek v maximální možné míře přípustné podle uplatnitelného zákona. Rovněž opravíme, doplníme nebo vymažeme veškerá osobní data, která jsou nepřesná a oznámíme příjemcům třetí strany veškeré nezbytné změny. Můžete aktualizovat jakékoliv informace, které jste nám poskytli tím, že nás budete kontaktovat na níže uvedené adresy.    Požadavky na výmaz osobních dat podléhají veškerým uplatnitelným právním a etickým závazkům ohledně  podávání zpráv nebo zadržení dokumentů, které jsou na nás kladeny.


7. Bude DEWALT přenášet moje informace do zahraniči.

Pokud navštívíte tuto webovou stránku z jiné země než ze země, kde jsou umístěny naše servery (v současné době v Německu), potom různé komunikace nutně povedou k přenosu informací přes mezinárodní hranice.   Tím, že navštívíte tuto webovou stránku a komunikujete s námi elektronicky, souhlasíte se zpracováním a přenosem vašich osobních dat tak, jak je to uvedeno v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.


8. Rozhodné právo

Toto Prohlášení o ochraně soukromí tvoří součást našich Podmínek užívání webových stránek ([vložit odkaz na podmínky užívání]) a hmotným právem Velké Británie a Walesu se řídí veškeré názorové neshody nebo nároky jakéhokoliv charakteru, plynoucí z užívání těchto webových stránek nebo s takovým užíváním spojené, bez ohledu na jakékoliv ustanovení mezinárodního práva soukromého. Veškeré žaloby nebo řízení, která vyplynou z tohoto Prohlášení o ochraně soukromí, jeho platnosti, plnění, vynucení/prosazení nebo porušení anebo z předmětu tohoto Prohlášení, mohou být řešeny u soudů Velké Británie a Walesu a tímto neodvolatelně souhlasíte a podrobujete se soudní pravomoci těchto soudů pro veškeré podobné účely. Bez ohledu na výše řečené si vyhrazujeme právo na vyvolání právního řízení v jakékoliv jurisdikci, kde se domníváme, že dochází nebo vzniká porušování této dohody.


9. Kontaktujte DEWALT

Uvítáme komentář k tomuto Prohlášení o ochraně soukromí. Budete-li mít jakékoliv dotazy ohledně tohoto Prohlášení nebo ohledně jakékoliv části našich služeb, můžete nás kontaktovat zasláním emailu na adresu reply@dewalt.com nebo písemně na adresu DEWALT Digital Marketing, European Group Headquarters (Evropské ústředí koncernu), 210 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3YD. Veškeré zpětné vazby budou uloženy v této kanceláři.