Prohlášení o vlastnostech

konstrukčních hřebíků

Nařízení Evropské Unie 89/106/EWG (CPD), které platilo od 1.7.2013, bylo nahrazeno směrnicí Constructions Products Regulation (CPR No. 305/2011).

DEWALT navrhuje a vyrábí všechny své produkty tak, aby splňovaly ty nejvyšší standardy a všechna potřebná nařízení.

Po napsání daného kódu hřebíků si můžete stáhnout certifikát o vlastnostech výrobku.